Sản phẩm
PSD. 47 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP

LỊCH ĐỂ BÀN CHỮ A -  NĂM 2019, KHÔNG CÓ NOTE

CHỦ ĐỀ: PHONG CẢNH VIỆT NAM

NỘI DUNG: THÂN THƯƠNG VIỆT NAM, MÀU SẮC VIỆT NAM, VIỆT NAM CẢNH ĐẸP

KÍCH THƯỚC: 19*21CM, PHẦN ÉP NHŨ QUẢNG CÁO: 19*4.5CM

Giá: Liên hệ